Emblem   Neergebogen aan de Rand van een Meer
Index Poems     
 Hometree

 

 

Neergebogen aan de rand van een Meer
Kijk ik in de Waterspiegel  op mijzelve neer ...
Ik zie daarin de weerschijn van m’n Ziel, mijn Geest –
Waarin zoveel tweestrijd en wanhoop is geweest

De tweestrijd , gezaaid door twijfel en Liefde
Slingert me heen en weer –tussen hén  die m’n Hart doorkliefden ...
Waarom moet ik voor de één een Rots zijn ; die me nodig heeft ,
Terwijl ik zelf wil schuilen bij die Ander,die me rust en veiligheid geeft ?

Ik kijk  in  ’ t water , zie twee paar Ogen op me gericht ;
Beide zijn teer ;  elk heeft een zacht Gezicht - ;
De strijd  is reeds gestreden - , ik ben van Niemand meer ;
Ik kan nu vredig slapen , want geen van beiden keren wéér ...

Ik kijk in m’n Hart : zie mezelf duidelijk en helder –
M’n Hersens spannen ; hij kómt !, mijn Vergelder ;
Hij laat me zien wat ik in werkelijkheid  ben :
Een zwakke Mens : ik , die mezelf zo goed ken ...

Ik zit hier stil  en zoek naar Hem die mij begrijpt ;
Die mij de Weg wijst ; Die mijn zelfvertrouwen rijpt –
Die Zijn armen voor me opent -,  Hij doet me geen pijn ;
Bij Wie ik kan schuilen en niets, maar ook niets anders dan wie ik ben mag zijn ...

 

* Karin Aleida Vorrink
23 augustus 1975