Emblem   De Palmen in het witte zand
Index Poems     
 Home


 

 

 

De Palmen in het witte zand  staan roerloos dicht bijeen  –
Zij staren in de baai, veruit – hun bladerkroon gebogen
Verlangen zij naar  water ;  doch krijgen géén ...
Wie kan hun geduldig  lijden gedogen ?

De felle Zon brandt genadeloos op hen in ;  zij zuchten  –
Een eenzame Krekel zoekt in het zand beschutting ...
Ook hij kan  de Zonnestralen niet ontvluchten ;
Ook  hij  zal omkomen van dorst en uitputting !

Slechts de Vissen in het water ontsnappen aan een wisse  dood  –,
Hun is ’t gegeven,  te spartelen en te minnen,
Terwijl het Zoogdier  verteert van dorst en nood
Kunnen de Pisces hun liefdesspel beginnen ...

Slechts de Armen van Geest is de  Genade geschonken  –
Te zijn zoals ze zijn - en zonder zich te bedenken
Hebben zij onbewust een Vredespact beklonken
Door zichzelf aan anderen weg te schenken ...

Karin Aleida Vorrink
*  9 November 1975.