emblen schem

De Mens is te vergelijken met de muziek waarvan hij houdtIndex:  My Poems / Gedichten

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

De Mens is te vergelijken met de muziek waarvan hij houdt:
De ene is een Paganini en hém laat Telemann koud ;
Gecompliceerd als zijn muziek ; indringend – vol ingehouden drift
Doet het Paganini vioolconcert aan hem een gift ...

Een ander mens voelt zich meer thuis bij helder Water ;
Koel en majestueus – een Bergmeer – en zij gaat er
Dan in onder; vindt bij Griegs „Peer Gynt“ hetgeen ze nodig heeft ;
De rust en doorzichtigheid die deze muziek haar geeft ....

De derde is de stabiele mens , die z’n eigen wensen kent ;
Hém geef ik de poëtische Schubert waarmee z’n Hart wordt verwend ;
Want Schubert’s „Unvollendete“ is nevelig, maar subtiel ,
Gelijk zijn integere blik ; zijn Romantische Ziel ...

Zo zoekt elk Wezen naar een bepaalde muziek,
Die hem voedt in zijn eigen Lyriek;
Slaat de bliksem in wanneer Paganini en Grieg tesáam
In stereo willen leven ; is het met de Liefde snel gedaan ...

Grieg en Schubert echter, kunnen in gelijke tred aan de wandel gaan
Wanneer de Eerste haar Lenteroes heeft afgedaan ;
Zij tasten elkaars Geest voorzichtig af ; want Schubert geeft
Zijn Hart niet weg , alvorens hij alle zekerheid heeft ...

Karin Aleida Vorrink
©* 11 juli 1975